Image
1 Step 1
Behoefte inventarisatie analyse

Leuk dat je de QuickScan van Buro Support gaat invullen. Succes!

Hou het tempo erin, er is geen goed of fout.

Je heb vier mogelijkheden om te antwoorden.


  1. Dit geeft aardig goed de huidige situatie weer in onze organisatie
  2. Het zou mooi zijn als dit de gewenste situatie wordt in onze organisatie.
  3. Dit is niet onze situatie
  4. Ik heb geen idee of dit zo is in onze organisatie

De keuzes rond de inrichting van de organisatie: 13 vragen
1. Bij ons is er focus op de interne organisatie (rood)
2. Bij ons moet er veel afgevinkt worden (geel)
3. Bij ons sturen problemen de veranderingen (blauw)
4. Wij werken met protocollen en procedures (geel)
5. Wij werken bij ons in een praktische en functionele werkomgeving (groen)
6. Bij ons werken we standaard met een plan van aanpak (blauw)
7. Bij ons is werkend ontdekken de standaard (blauw)
8. De directie bepaalt veel (geel)
9. Bij ons krijgen teams projecten toegedeeld (geel)
10. Bij ons worden opdrachten gegeven om uit te voeren (geel)
11. Er is bij ons een duidelijke hiërarchie en structuur (geel)
12. Denken over de organisatie is voorbehouden aan het management / directie (blauw)
13. Bij ons is een formele omgang gewenst (groen)
De verrichtingen van de organisatie bij ons: 9 vragen
1. Bij ons is gaat iets door als de meerderheid voor is (rood)
2. Bij ons bepaald de directie en MT (geel)
3. Bij ons willen wij (morele) dilemma’s beheersen (groen)
4. Bij ons luisteren we om te reageren om daarmee de ander te overtuigen (rood)
5. Bij ons wordt er best vaak geoordeeld (rood)
6. Bij ons begint veranderen met een probleem (groen)
7. Bij ons geldt vertrouwen is goed, controle is beter (blauw)
8. Bij ons houden we de problemen liever weg van de klant en medewerker (rood)
9. Bij ons concurreren wij op resultaten (rood)
De resultaten van de organisatie: 5 vragen
1. Bij ons is er focus op het resultaat het doel van de organisatie (blauw)
2. Bij ons is winst het doel (blauw)
3. Bij ons volgen we innovaties en zetten we in op effectieve implementaties (blauw)
4. Bij ons worden we gemotiveerd door geld en extra’s (groen)
5. Bij ons werken we met vaste budgetten (blauw)
De mens en zijn gedrag in de organisatie: 13 vragen
1. Bij ons ontwikkelen medewerkers zich aan de hand van een vastgestelde norm (groen)
2. Bij ons moet je voldoen aan de verwachting (groen)
3. Bij ons draait het voornamelijk om de prestatie die je levert (blauw)
4. Bij ons houden we van oplossingen in de box (geel)
5. Ons personeelsbeleid is voor iedereen hetzelfde (groen)
6. Bij ons wordt er regie gevoerd door leidinggevende (geel)
7. Als we bij ons iets willen, beginnen we met praten totdat het plan is uitgewerkt en goedgekeurd is (blauw)
8. Bij ons wordt gewaardeerd dat wij het zakelijk houden (groen)
9. Bij ons worden medewerkers aangenomen op basis van “ voldoen aan de gestelde criteria” (groen)
10. Onze mensen hebben vooral focus op de interne dialoog (rood)
11. Bij ons zetten we in op functionele teamindelingen (geel)
12. Bij ons draait een vaste HR cyclus (ontwikkelen/functioneren/beoordelen) (groen)
13. Bij ons word je aangenomen voor een functie (groen)
Bedrijven doorlopen fasen. Elke fase laat zich kenmerken door gedragingen. Het her- en erkennen van die fase is belangrijk om de juiste interventies te plegen. Ik wil je vragen om onderstaand door te lezen. Daarna kruis je “het seizoen” aan welke het beste past bij de fase van jullie bedrijf of jouw afdeling.

LENTE SEIZOEN


Organisatie

Ideeën bloeien op, concepten komen tot ontwikkeling, plannen worden beraamd. Na relatieve rust is er behoefte aan initiatieven, aan ontplooiing, aan expansie. De binnenwereld zoekt contact met de buitenwereld. Daarvoor is er de behoefte om bakens te verzetten en grenzen te verleggen. Markten worden onderzocht en daarvoor worden gericht producten ontwikkeld. Lentekriebels: van de hele organisatie maakt zich een gezonde spanning meester. Mensen willen bij de groei betrokken worden. Ze willen meepraten, meedoen, meemaken.


Management

Dat lente-gevoel, die noodzaak om te groeien vraagt om een heldere en vasthoudende aansturing. Maar ook om een duidelijke stip op de horizon. En een herkenbare weg daar-naar-toe. Inclusief een levenslustige en extraverte leiding, van iemand die niet bang is uitgevallen. Er is gedrevenheid nodig, om hun omgeving te motiveren. Lente-management vraagt om veelzijdigheid, om het vermogen veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Daarin kunnen ze mensen meekrijgen, enthousiasmeren. Ze vragen om ruimte om te manoeuvreren en om vrijheid. Misschien zelfs wel om aanmoediging en complimenten.

ZOMER SEIZOEN


Organisatie

De concepten zijn uitgewerkt en doorontwikkeld. Alles en iedereen staat in de startblokken, men is er klaar voor. Na maanden van ontwikkeling staat men te popelen om de verkoop te beginnen, de concurrentie te bestoken, de klanten te bestormen en de markt te veroveren. Interne en externe communicatie draait op volle toeren. Het bedrijf bloeit en groeit. De media – zowel traditioneel als digitaal en sociaal draaien op volle toeren. Ook de ondersteuning en de facilitaire dienst zetten zich volledig in. De omzet groeit. Maar pas op, de kosten ook….


Management

Zomer-managers zijn het zonnetje in huis. Ze zijn scherp, zien kansen, extravert en hebben een groot invoelingsvermogen. Niet zozeer hun eigen belangrijkheid, maar vooral de behaalde resultaten en de geboekte vooruitgang. Ze denken in markten en de mogelijkheid om hun producten bij die markt te krijgen. Mede daardoor lukt het ze om mensen, projecten en zichzelf tot bloei te brengen. Zomer-managers zijn optimisten en gevoelstypes. Met de bereidheid om zich dienend op te stellen ter eer en meerdere glorie van de organisatie en het resultaat.

HERFST SEIZOEN


Organisatie

Het is de tijd van oogsten. De groei veroorzaakt gezonde spanning. Klanten zijn leidend. Klanten stellen hun eisen, gewekte verwachtingen moeten worden waargemaakt. De punten gaan op de i. De groei zorgt voor interne onrust, aan flexibiliteit worden hoge eisen gesteld. Winstoptimalisatie, kosten-reductie en effectiviteit komen hoger op de agenda. Er ontstaat meer behoefte aan controle, vaste afspraken, duidelijke richtlijnen en uitgewerkte procedures. Medewerkers willen duidelijke taken en afgebakende verantwoordelijkheden. Ondersteunende diensten hebben zich ingezet en willen daar erkenning en waardering voor.


Management

In alle onrust groeit de behoefte aan herkenbaar en helder leiderschap. Daarbij is zelfbeheersing en rust een dankbare basis. Een stijgende behoefte aan iemand die ieders mening respecteert, maar wel een knoop durft door te hakken. Die alle neuzen diezelfde kant op weet te krijgen. Herfst-managers analyseren grondig wat er in hun omgeving gebeurt en behouden het overzicht. Ze zijn daarbij kritisch, bedachtzaam en betrokken. Niet alleen bij de mensen, ook bij de maatschappij. Maar, ze zijn ook gevoelig, empathisch. Ze hebben grote behoefte aan serieuze, diepgaande relaties en hebben oog voor detail.

WINTER SEIZOEN


Organisatie

De groei stagneert en is gemaximaliseerd, de organisatie stabiliseert. De organisatie keert zich naar binnen en teert op de behaalde successen. De scherpte is eraf, routine ligt op de loer. Dan wordt het de hoogste tijd om intern weer vragen te stellen, de organisatie opnieuw uit te dagen. Te beginnen met bezinning op de eigen procedures en werkwijze. Er is ruimte voor nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, nieuwe producten misschien wel. Of, nog beter, nieuwe markten met nieuwe klanten. De onrust en de onvrede wordt breed gevoeld en medewerkers willen daarin herkend en bevestigd worden.


Management

Winter-managers zijn visionairs, ze durven te dromen. Maar, ze weten die dromen ook na te jagen en waar te maken. In hun innerlijke belevingswereld worden niet alleen de vragen gesteld, maar ook de antwoorden gevonden. Dan worden winter-managers plots aanwezige types die grote invloed uitoefenen op hun omgeving. Ze willen hervormen en verbeteren. Ze zien het grote geheel en zijn in staat om de juiste veranderingen aan te brengen. Ook weten ze hun visie over te brengen op anderen en anderen mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen.

Welk seizoen past het beste bij jullie bedrijf of jouw afdeling
Bedankt voor het invullen.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Image

Bezoekadres

  • Zendmastweg 11
    9405 CD Assen

Postadres

  • Etstoel 14
  • 9481 GN Vries

Copyright TEXT Burosupport - Paradigmum