Je staat op het punt om jouw talenten in beeld te brengen. Maar voordat jij dat gaat doen eerst nog even het volgende.

Als we het met elkaar over talent hebben, dan doen we dat vaak in de meer traditionele zin van het woord. Talent wordt dan gezien als het vermogen van een persoon om een uitzonderlijke of onderscheidende competentie te tonen die hij of zij in de loop van de jaren heeft ontwikkeld ten opzicht van het gemiddelde.

Wij van Buro Support zien dat anders:

Ten eerste: zijn wij van mening dat het vergelijk met de ander minder relevant is. Iedereen heeft talenten. Het ontwikkelen daarvan zou bij elk individu zou centraal moeten staan, niet het vergelijk. Daarvoor zijn mensen en culturen te verschillend.
In dit talent profiel wordt jouw talent dan ook niet gemeten ten opzichte het gemiddelde of een objectieve norm maar je scoort jouw talent ten opzicht van een eigen subjectieve en flexibele norm.
Ten tweede: de mate waarin een talent uitzonderlijk of onderscheidend wordt, hangt voor ongeveer 50% af van het erfelijke materiaal opgeslagen in ons DNA. En voor ongeveer 50% af van het ontwikkelen van voorwaardelijke talenten of karaktereigenschappen. De optelsom van die persoonlijke en ontwikkelde talenten zien wij als jouw identiteit. En jouw identiteit stuurt jouw gedrag. Gedrag is wat we zien en bestaat uit kennis, vaardigheden en attitude.
Ten derde: belangrijke voorwaarde is een betekenisvolle omgeving waarin DNA en identiteit tot bloei kunnen komen. Over het ontwikkelen van een identiteit in een betekenisvolle omgeving gaat dus talentontwikkeling.
Ten Vierde: In jouw profiel scoor je de talenten ten opzichte van je eigen norm maar de talenten onderling zullen ook verschillen. Wij willen je ook vragen om te kijken naar de verschillen tussen de verschillende talenten.

Wij gebruiken onderstaande voorwaardelijke talenten als basis in het talentprofiel. jij kunt deze ook vervangen voor andere talenten/.

 1. Het authentiek kunnen en willen zijn
 2. Creatief kunnen en willen zijn om steeds te zoeken naar de beste oplossing
 3. Passie hebben voor wat je doet en die passie de ruimte geven
 4. Focus hebben en kunnen pieken op het juiste moment
 5. Zelfmotivatie hebben en altijd op zoek zijn naar de volgende stap
 6. Het vermogen hebben en de behoefte voelen om te willen innoveren een constant aan te passen . Met andere woorden: bezit je leervermogen
 7. Het kunnen en willen reduceren van complexe zaken vanuit zingeving.
 8. Het durven, kunnen en mogen stellen van realistische en toch ambitieuze doelen
 9. Proactief zijn en die ruimte zoeken om proactief te zijn
 10. Moed hebben om keuzes te maken
 11. Zelfvertrouwen hebben en dit actief ontwikkelen.
 12. Uitdagingen zoeken

Wij wensen je succes bij het invullen.

Wat is je norm? Is het je salaris, een collega of een teamgenoot? Vul hier in waar je je talenten aan wilt spiegelen.

Wat zijn je talenten?

 

Schuif de norm naar links of rechts, en klik op ‘Volgende’

<— {norm} —>

 

Authenticiteit
Creativiteit
Passie
Focus
Zelfmotivatie
Leervermogen
Reduceren
Ambitie
Proactief
Moed
Zelfvertrouwen
Uitdagingen zoeken
Dit is jouw ontwikkelpotentieel: