Image

Verenigingsschool
Experts in communicatie,
organisatie & talentontwikkeling


Anders denken, anders doen

Uitleg VerenigingsschoolImage

Waarom?

Wat is ambitie?


De Verenigingsschool helpt sportverenigingen om zich verder te professionaliseren. Biedt de bestuurders een ander perspectief, zonder daarbij de regie uit handen te geven. Door de Technische Organisatie aan te laten sluiten bij de clubambities. Maar ook door de inrichting en het beheer van de faciliteiten aan te laten sluiten bij de nieuwe visie.

Daarbij staat de sporter centraal, niet de sport. Vanuit een co-creatie wordt een nieuw technisch beleid ontwikkeld, met aandacht voor zowel de soft als de hard skills. Persoonlijke ontwikkeling, zelf regulatie en socialisatie zijn voorwaardelijk om technisch & tactisch te groeien. Kortom, anders gaan denken is ook echt anders gaan doen.

Hard skills


Focus op de hard skills (techniek en tactiek) zorgen voor eenzijdige ontwikkeling van de sporter. Waarbij spelbekwame trainers voorzeggen en werken volgens de principes van het behaviorisme. waarbij ook de vergelijking met de ander je sportstatus bepaalt. Deze visie op ontwikkelen heeft inmiddels z’n langste tijd gehad.

Soft skills


In de huidige visie op ontwikkelen van sporters zijn persoonlijke ontwikkeling, zelfregulatie en socialisering een absolute voorwaarde om technisch en tactisch beter te worden. Daarbij zetten beroepsprofessionals in op persoonlijke groei volgens de principes van het sociaal constructivisme. Je wordt als sporter herkend en erkend.

Hoe?

6x vooruit


6x VOORUIT is een programma dat is ontwikkeld door de Hockeybond (KNHB). Daarin hebben topsporters, samen met wetenschappers en technische stafleden, een volstrekt nieuwe benadering gekozen. Een benadering die voor veel meer sporten van toepassing is. En daarom steeds vaker wordt omarmd.

Deze 6 uitgangspunten gaan over de ontwikkeling van de sporters, niet over de ontwikkeling van de sport. Ze zorgen voor sociale cohesie, motorische intelligentie, welzijn en gezondheid. Niet alleen de individuele kwaliteit van de sporter gaat omhoog, maar ook de collectieve kwaliteit van de sport. En sporters die zich goed ontwikkelen blijven die sport ook in de toekomst trouw.

Beter sporten begint bij jezelf


Een speler weet beter dan wie ook wat leuk en uitdagend is. Maar mist vaak de mogelijkheid om zelf stappen te zetten en initiatieven te nemen. Zorg als trainer, coach of ouder voor hulp en ondersteuning. Laat de sporter zelf de verantwoordelijkheid en de regie nemen. Met dit zelfregulerend vermogen krijgen ze meer focus en grip op hun talent en groeipotentie. En ook meer plezier in datgene waar ze mee bezig zijn.

Herken unieke kwaliteiten


Haal als trainer en/of coach het beste uit een team door de unieke vaardigheden van iedere speler te herkennen en te stimuleren. Want in een gewaardeerde en veilige omgeving kan men zich het beter ontwikkelen. Daarbij moet er oog zijn voor diversiteit en veelzijdigheid. Iedere trainer en coach weet talenten te herkennen, is benaderbaar voor spelers en reageert constructief op hun vragen en problemen.

Passende belasting


Voor sporters is presteren niet altijd het allerbelangrijkste. Maar wel spelen, ontdekken en plezier maken. Daarom heeft selecteren op talent niet altijd zin. Het legt een onnodige druk op spelers en hun omgeving. Alle spelers hebben recht op eenzelfde trainingsaanbod. Waarbij plezier maken, spelen en ontdekken centraal staan. Want plezier leidt altijd tot resultaten. Maar resultaten niet altijd tot plezier.

Bijdragen aan de club


Bij teamsporten is iedere speler zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het team. Zowel in het veld als daarbuiten. Iedere speler dient te weten wat zijn of haar kwaliteiten en valkuilen zijn. En wat hun individuele bijdrage aan het team is. Als elke speler zich van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid bewust is, zorgt dat voor meer plezier in het team. Pas dan kan het team groeien.

Doorlopende leerondersteuning


Als sporters continu worden uitgedaagd, blijven ze zich ontwikkelen. En als ze daarbij ook nog eens de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken, dan behouden ze hun plezier in de sport. Elke minuut dat een speler bezig is met sport en spel, heeft het de kans om te leren en zichzelf te verbeteren. Dat is niet alleen belangrijk voor individuele sporters, maar ook voor teams en verenigingen. Beter voor iedereen dus.

Sport en prive in balans


Sporten is leuk en belangrijk. Maar school, werk en een sociaal leven zijn dat ook. Dat zijn heel wat ballen om in de lucht te houden. Trainers en coaches kunnen sporters daarbij helpen. Door een goede balans te vinden en de juiste keuzes te maken. Misschien wel door extra betrokken te blijven bij de club. Om gezamenlijk sport en spel een vaste plaats te geven in het dagelijks leven. Gezonde belangstelling.

Wat?

Ambitie in co-creatie


Verenigingen (en hun bestuurders!) moeten vooral verenigen. Zorgen voor een betekenisvolle leer- en sportomgeving. De Technische Organisatie – inclusief de beroepsprofessionals – zijn verantwoordelijk voor een sterk pedagogisch sportklimaat. Waarbij de sporter centraal staat. Het klassieke verenigingsmodel is hiervoor minder geschikt. Een hydride organisatie, werkend vanuit een ander perspectief, kan aan de slag met sociale innovaties.

En de prestaties? Die komen dan vanzelf…..

Technische organisatie


Bindt de eigen trainers en coaches aan je club. Door de samenwerking aan te gaan met beroeps-professionals. Met professionele producten en diensten, die de organisatie een stevig fundament geven. En de sporters beter begeleiden. Want als de technische organisatie eenmaal staat, dan volgt de rest vanzelf.

Facilitair beheer


Vervolgens komen de accommodatie en de faciliteiten uitgebreid aan bod. Zodat clubhuis, kantine, velden en terreinen kunnen worden ingericht als betekenisvolle ruimtes. Waarin niet alleen de beleving, de toestellen en de materialen op orde zijn, maar ook de financiën, de budgetten en de onderhoudsbegroting. Passend bij de clubambities.

Club ontwikkeling


Zo ontstaat een organisatie, waarin het bestuur wordt gestimuleerd haar visie en beleid af te stemmen op de gebruiker. De kaders uitzet, sociale cohesie initieert en het sportpark optimaliseert. Waarbij de Verenigingsschool – met de beroepsprofessionals, clubtrainers en coaches – zich dagelijks inzetten om de uitwerking te implementeren.

GRAAG MAKEN WIJ EEN AFSPRAAK OF BELLEN WIJ U TERUG

    Vul het formulier in en verzend uw gegevens, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.