Image

Waar kunnen wij een bijdrage leveren aan uw organisatie

Om echte en duurzame veranderingen te realiseren zou je op de zes S-en interventies moeten plegen. Daarbij is het belangrijk te weten in welke fase de organisatie verkeerd. En tot slot welke behoeftes er zijn.

1. Strategie

De quickscan

In de QuickScan gaan we op zoek naar de huidige en de gewenste situatie waarbij ook een keus wordt gemaakt in welke fase van ontwikkeling de organisatie zit.

De klantaudit

Een klantaudit wordt door ons in samenspraak met de opdrachtgever op maat samengesteld. In essentie gaat het erover dat: “ je dienst of product niet is wat jij als organisatie beweert maar dat wat de klanten er over zeggen”.

GAB analyse

Afhankelijk van de start inventarisaties (een vlootschouw kan daar ook onderdeel van zijn) maken wij voor jullie een GAB analyse die bestaat uit: een beschrijving die huidige situatie het beste weergeeft en in welke richting de organisatie wil groeien. Daarbij benoemen wij ook in hoeverre de fase van de organisatie en de drijfveren van de mensen helpend zijn om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

Trend middag

Afhankelijk van de branche en het budget wordt een trendwachter geselecteerd. Buro Support organiseert en modereert de middag waarin trends in overleg met betrokkene centraal staan.

Het organisatieprofiel

Het profiel van een organisatie gaat verder dan het benoemen van de visie en de missie. In het profiel beschrijven we het fundament van de organisatie. Alles wat in de organisatie gebeurd is terug te leidden naar dit document. En we schrijven het samen met alle betrokkene! “ Het doel op organisatie niveau realiseert betekenisvol werk op individueel niveau”

De vlootschouw

Aan de hand van drijfverentest wordt gekeken of de gewenste verandering realiseerbaar is. Er wordt gewerkt met een voorkeursprofiel dat samengesteld wordt uit onderstaande waarden/ drijfveren. Vrijheid, creativiteit, vernieuwing, Competitie, winnen, doelgericht, Daadkracht, macht, snelheid, Holistisch relativerend, Harmonie, sociaal, groepsgevoel, Orde structuur betrouwbaarheid, Veiligheid en geborgenheid, Personeel scoort aan de hand van het gewenste profiel en krijgt In een twee tot drie uur durende sessie de toegelichting.

2. Structuur transformaties

Een inrichtingsvoorstel

Je wilt laten zien wie je bent en jullie klanten willen dit ruiken, proeven, ervaren, zien en horen. Aan de hand van het profiel en het moodboard maken wij een inrichtingsvoorstel waarmee betekenisvol werken en beleven gerealiseerd wordt.

De disruptieve transformatie

“Door dezelfde dingen een beetje beter te doen maken we niet meer het verschil.” Om afscheid te nemen van het ene systeem moet er een werkend alternatief systeem ontstaan. Wij noemen dit ook wel een disruptief alternatief ontwikkelen. Dit structureel anders denken en anders doen is een transformatief proces waarbij wij de organisatie inspireren en begeleiden om toe groeien naar een aantal eigen gekozen doelen. De transformatie laat zich beschrijven door de mens te zien als maakbaar, die bewust en objectief keuzes maakt naar... De mens te zien als iemand die zich vormt en ontwikkeld en die onbewust subjectieve beslissingen neemt.

Het moodboard

Het profiel van de organisatie is maar al te vaak een goedbedoeld inspirerende tekst welke in een bureaula ligt. En dat is zonde! Door deze te sprekend te visualiseren en te verspreidden is de kans groter dat deze gaat leven.

3. Systeem

De bedrijfsvoering

“Door regie creëer je minder autonomie” Vaak zien we in organisaties dat er een trend is van centralisatie die gevold wordt door een trend van decentralisatie enzovoorts. Onmiskenbaar is hier een relatie met het vertrouwen in de mens en de organisatie. Bij afnemend vertrouwen neemt de regie en de controle toe en wordt er gecentraliseerd en omgekeerd. Maar Buro support heeft een keuzeproces ingericht met het OF principe. Ondersteunende diensten belangrijk voor het primaire proces organiseren we decentraal en faciliterende diensten organiseren we centraal. Het is of het een of het ander. Maar hier geldt gedeelde verantwoordelijk is geen verantwoordelijkheid.

Personeelsbeleid

Als we aannemen op basis van traditioneel denken dan kijken we naar het werkverleden en of deze werknemer de sollicitatie mondeling en schriftelijk goed kan motiveren. Daarbij proberen we dan ons gevoel te objectiveren door middel van intelligentietesten (IQ) of persoonlijkheidstesten (EQ). Maar in de toekomst heeft een medewerker andere talenten nodig om waardevol te zijn en te blijven. Buro Support denkt dat onderstaande drie zaken belangrijk zijn.

 1. Talentprofiel = de score van jouw eigen individuele talenten tov een subjectieve norm en tov van elkaar om daarmee effectief bij te dragen aan de bedoeling van de organisatie.
 2. Netwerkcapaciteit = de mate waarin jij in staat bent eigen en relevante netwerken aan te boren om daarmee het doel van de organisatie te realiseren.
 3. Ervaringscomponent: in hoeverre de werk en levenservingen ( CV en LV) helpend zijn om het doel van de organisatie te realiseren.

Als deze zaken inzichtelijk worden gemaakt en onderwerp van het sollicitatie gesprek zijn dan krijgt de werkgever een compleet beeld. Hierbij accepteren we dan, dat onze irrationeel logica leidend is. We voelen dan in het gesprek of deze werknemer bij gaat dragen aan het doel van de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid en het vitaliteits-DNA

Een actief leven stopt niet bij de voordeur van de organisatie. Maar vaak is dit wel de realiteit. Hoewel steeds meer organisaties inzien dat een duurzame inzetbaarheid en vitale collega’s niet langer meer een vanzelfsprekendheid is. Is lang niet elke organisatie ingericht en klaar om dit vorm te geven. Buro Support snapt en helpt jullie daarmee. Samen met een van onze specialisten staan we klaar om dit DNA van jullie organisatie blijvend te veranderen.

4. Staf

Werken met een talentenprofiel

Het talentprofiel ontwikkelt door Buro Support is een HR-tool waar elke organisatie mee kan werken. Het heeft een aantal unieke eigenschappen waarmee anders denken over staf en medewerkers wordt geïnitieerd. Zo is de norm subjectief en variabel en niet objectief en vast, scoren de talenten ten opzichte van elkaar en niet ten opzichte van een ander en zijn de talenten vrij in te vullen en passend bij het organisatie doel. Als laatste zijn de scores ondergeschikt aan het ontwikkelpotentieel van de medewerker. Door deze manier ontstaat er een ander gesprek en met een i-deal als gevolg.

Werken met de i-deal in de talentacademie

De ideal = wat moet de organisatie doen om jouw ontwikkelpotentieel te laten groeien en jouw talenten maximaal te benutten. Belangrijke elementen in een dergelijk maatwerkgesprek zijn dan ook welbevinden, welzijn en werkgeluk. Daarnaast neemt de kans met 40% toe dat medewerkers flexibeler worden en harder gaan lopen als

 1. Zij betrokken worden bij uw beslissingen
 2. Aandacht heeft wat voor de medewerker belangrijk is
 3. U waardering heeft voor de medewerkers

Ook dit is onderdeel van het maatwerkgesprek. Medewerkers hebben geen ontwikkel/ functionering en beoordelingsgesprekken maar 1x per jaar een maatwerkgesprek waarin arbeidsvoorwaarden worden besproken voor het jaar erop. Deze individuele en schriftelijk vastgelegde afspraak is 1 jaar geldig met goedkeuring en instemming van beide gesprekspartners. De Ideal wordt dan in de talentacademie vorm gegeven in de eigen organisatie.

De cultuur interventie

Ethiek en moraal zijn meer en meer een onderdeel geworden van het nieuwe werken. Wat zijn onze normen en waarden en waar stopt het hellend vlak. Als wij het morele kompas en het ethisch handelen willen trainen dan moeten we deze koppelen aan het doel van de organisatie en de waarde die we willen toevoegen aan onze klanten. Buro support kan door middel van de cultuur interventie, verzorgt door een van onze specialisten het ethisch bewustzijn en het morele handelen opfrissen door het aanbieden van vier thema middagen.

Training / scholing

Afhankelijk van de uitslag van de vlootschouw gaan we aan het werk met individuele / team coaching.

5. Style

Een eigen communicatie platform

In deze tijd worden sociale platforms steeds beter om deze “gratis” platforms te exploiteren als verdienmodellen. Waarbij in toenemende mate onze privacy steeds verder onder druk komt. Buro Support is van mening dat een eigen communicatieplatform voor organisaties steeds meer een aantrekkelijker alternatief wordt. Een platform zonder een verdienmodel, zonder reclame en geen slinkse privacy trucks. Maar een platform voor structurele samenwerking met je medewerkers, je klanten en je partners, waar je informatie en kennis deelt, instructiefilms en trainingen kunt posten. Waar anderen kunnen mee stemmen over besluiten en vraagstukken opgelost kunnen worden Een dergelijk platform zou elke organisatie verder helpen om waarde te creëren voor haar eigen werknemers, haar share en stakeholders en haar klanten. Buro Support werkt met het platform teams. Onze ICT partner richt dit in en personaliseert dit platform voor u. Buro Support biedt daarnaast een platform aan waardoor teams functioneel en effectief voor u gaat werken. Wij denken dat we uw organisatie daar verder mee helpen om het nieuwe werken te faciliteren.

Van monoloog naar dialoog

Jaren lang sloeg marketing de klok, een zichtbaarheidscompetitie van zenden, van schieten met hagel naar iedereen die het wilde horen. Is nu de tijd aangebroken van de waardevolle communicatie. Men wil de een relevante dialoog, de loyaliteit en vertrouwen moeten gewonnen worden.
Als je als organisatie van de monoloog naar de dialoog wil:

 1. Praat en luister vooral naar je klant en met je medewerkers en neem ze echt serieus
 2. Vertel de waarheid, geef fouten toe en vertel wat je geleerd hebt van je fouten.
 3. Wissel gegevens uit en ben open
 4. Deel ideeën uitdagingen en zorgen
 5. Ben origineel en duurzaam

En denk eraan als je de klant verder wil helpen:

 1. “de klant zegt niet wat hij doet en doet niet wat hij zegt”.
 2. “dat concurreren op klanttevredenheid uiteindelijk meer op levert dan concurreren op verkoopcijfers”
 3. “Dat klanten elkaar meer vertrouwen dan uw verkooppraatjes”

Als jouw organisatie ook meer ziet in PR dan gaan wij met onze communicatie expert aan de slag. Dit kan als onderdeel van het grotere communicatieplan maar ook als eigenstandig traject.

Jullie communicatieplan

Communicatie gaat dwars door je organisatie heen, alles en iedereen communiceert en gebruikt in toenemende mate communicatietechnologie. Buro Support onderkent het belang van communicatie en werkt vanuit een basis communicatieplan waarin aandacht is voor alle aspecten van de communicatie. Samen met de klant en ondersteund door specialisten maken wij jullie plan. We vullen in, schrappen wat onnodig is en herschrijven wat wenselijk is om zo een maatwerkplan te creëren. Op alle noodzakelijke onderdelen doen wij u een voorstel om uw communicatiedoelen te realiseren.

Werken aan de clickfactor

“Het managen van de clickfactor doe je door te investeren op de irrationele logica” Investeren in gevoel is niet iets wat we gewend zijn. Het levert ogenschijnlijk niets op. Maar zoals wel vaker schijn bedriegt. Vanuit de lineaire economie en het rendementsdenken is dit misschien een waarheid. Maar om nu en straks een aantrekkelijke werkgever te blijven moeten we mensen binden en boeien aan onze organisatie.

Zorg ervoor dat mensen geïnspireerd en geraakt worden, flexibel zijn en toch verbonden blijven. Begrijp dat mensen van de generaties x-y-z een andere clickfactor hebben. Zorg ervoor dat alle groepen zich thuis voelen in jouw organisatie door hun behoefte te her en erkennen Ga bij het realiseren van je strategie uit van de talenten en de passie van je medewerkers, niet alleen vanuit financieel, organisatie of economisch gewin. Deze investeringen verhogen de clickfactor.

Bedrijven met een hoge clickfactor hebben de juiste geur en kleur, die voel je en die zie je. En dat levert uiteindelijk meer op voor iedereen.

6. Systeem

Mijlpalen met MBO aansturing

Jaren lang en nog steeds wordt er gewerkt met SMART en PDCA. Heeft het gewerkt? Vast en zeker. Maar in een markt die snel veranderd, flexibel is en waar maatwerk de toon slaat is adaptief vermogen cruciaal is. Wij van Buro Support denken dat het managen van verwachtingen en het realiseren van mijlpalen daar beter bij past.
Het nieuwe cyclische werken vraagt om:

 1. dienend & faciliterend leiderschap
 2. autonomie en adoptief vermogen
 3. de in en externe dialoog

Drie factor model implementeren

Start bij het doel, bedenk welk gedrag je van je mensen wil zien, richt support in, ga met gedrag aan de slag, waarmee je het doel realiseert. Het klinkt eenvoudig en het is eenvoudig. Maar gedrag beïnvloeden, gedrag veranderen, gedrag bespreken komt altijd dichtbij, Daarom is enige afstand noodzakelijk. Buro support heeft professionals in huis die vanuit veiligheid grote stappen vooruit kunnen maken.

Tarievenlijst

1. Strategiesessies

Organisatie Quick scan inclusief seizoenen check
€ 100,00 pp.
De klant audit
€ 1500,00
Uitwerking, uitleg en toelichting GAB analyse
€ 750,00
Presentatie over trends inclusief discussie
Offerte basis
Schrijven van het organisatie profiel
€ 3000,00
De vlootschouw
(Haalbaarheidsonderzoek adhv drijfveren)
Offerte basis

2. Structuur transformaties

Van een SILO organisatie naar een netwerkorganisatie
uurtarief
Profiel visualiseren op een mood board
€ 750,00
Profiel koppelen aan de betekenisvolle inrichting
(inrichtingsvoorstel)
€ 1500,00

3. Systeem & organisatie aanpassingen

Bedrijfsvoering optimaliseren door het OF-principe
uurtarief
Personeelsbeleid update inzake aanname implementeren
uurtarief
Duurzame inzetbaarheid & vitaliteits-DNA toevoegen
NTB/offerte

4. Staf & medewerkers interventies

Werken met Individueel talentprofiel
uurtarief
Werken met de i-deal georganiseerd in een talentacademie
uurtarief
De cultuurinterventie (4 dagdelen training)
€ 2000,00
Individuele training /scholing aan de hand van de vlootschouw
uurtarief

5. Style veranderingen

Profiel vertalen naar een communicatieplan
€ 1500,00
Implementatie van een eigen communicatieplatform
NTB/offerte
Van de monoloog naar de dialoog
uurtarief
Werken aan de clickfactor (omschrijven van je gewenste cultuur)
uurtarief

6. Skills trainingen

Mijlpalen plan met MBO aansturing implementeren
uurtarief
3-factormodel implementeren
uurtarief

Innovatieabonnement

€ 1500 p/J
Gebruik van het talentprofiel & de QuickScan & 2 dagdelen ondersteuning

Maandabonnement
inclusief 15 uur vast per maand

€ 65,00 p/u
Onze mensen ondersteunen uw organisatie richting een inclusieve organisatie gedurende 1 jaar

Projectleider voor maatwerktrajecten

€ 75,00 p/u

Interimmanagement

€ 85,00 p/u
Image

Bezoekadres

 • Zendmastweg 11
 • 9405 CD Assen

Postadres

 • Etstoel 14
 • 9481 GN Vries

Copyright TEXT Burosupport - Paradigmum