Image

Kennis & Innovatieplatform
AllroundExperts in communicatie,
organisatie & talentontwikkeling


Anders denken, anders doen

Voor het versterken en innoveren van het PO / VO / MBO op het primaire proces en het ondersteunende apparaat.


Nieuwsflits login

Kennis & Innovatieplatform Allround


Het PO / VO / MBO kent vele veranderingen. En dat is logisch want de wereld verandert.

Leerlingen in het PO / VO / MBO zijn tot veel in staat als zij vanuit hun passie kunnen werken. Rijke context opdrachten waarin doen centraal staat en de verbinding met de buitenwereld vorm wordt gegeven rond de loopbaan van de leerling is ons motto.

Deze ervaringen van de leerling en de gesprekken daarover zorgen voor groei in de persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen die trots zijn op wat ze doen en wie ze zijn, maken bewustere keuzes en krijgen daarmee een steviger fundament voor het vervolgonderwijs.

Download onze folder

Voor wie zijn wij


 • Directie
 • School- en teamleiding
 • Teams

Neem contact met ons op: jos@platform-allround.nl

Waar zorgen wij voor


 1. Ontzorgen, ondersteuning en advies van jullie school
 2. Profilering met focus op de leerling
 3. Proces- en organisatieoptimalisatie
 4. Innovatie op huisvesting en ICT
 5. Leerrendement
 6. Ondersteuning op het beroepsgericht programma
 7. Organiseren van leernetwerken
 8. Op aanvraag verzorgen van een audit

Iedere school is welkom als lid!


Wij hebben voor nieuwe en bestaande leden een welkomstaanbod.

Contributie is 1500 euro (excl. btw) per kalenderjaar, of 2500 euro (excl. btw) voor 2 kalenderjaren.

Aanmelden

Interesse in een afspraak?


Als je wilt delen hebben wij een goede deal!

Neem gerust contact met ons op.

Afspraak maken

Dit is Platform Allround

Missie


Het Platform Allround PO / VO / MBO wil een professionele en slagvaardige organisatie zijn voor scholen die een volgende stap willen maken op de 8 thema’s die hiernaast zijn benoemd. Als platform behartigen wij ook de belangen van alle PO / VO / MBO scholen die anders denken, Anders doen.

Wij werken aan een paradijs voor doeners.

Wat we doen


Wij ondersteunen: directie, school- en teamleiding en teams.

Visie


“Duurzaam ontwikkelen door collectief leren.”
Het Platform Allround PO / VO / MBO wil aansluiten bij de dynamiek op de scholen om daarmee alle voorwaarden te realiseren om boeiend onderwijs te creëren voor alle leerlingen op het PO / VO / MBO . Zowel op inhoud als ook de organisatie en de bemensing.

Diensten van Platform Allround

1. Ontzorgen, ondersteunen en advies


Daarbij gebruiken we de lean filosofie, design thinking en agile werken omdat de klant en het continu verbeteren centraal staan met een sterke focus op wat we moeten doen, doen we heel goed. Toch zien we in het onderwijs dat financiën, inspectie, doorstroomgegevens en personeel de parameters zijn waarop gestuurd wordt. Met onze slogan: “ Anders denken, Anders doen” kan het platform bij jullie het verschil gaan maken.

2. Profilering met focus op de leerling


Hiermee vergroten wij jullie zichtbaarheid, herkenbaarheid en instroom. Profilering gebeurt vaak aan de hand van subsidies, een maatschappelijk thema, een pedagogisch concept of een vakinhoudelijk profiel. Wij willen inzetten op boeiend onderwijs dat past in de regio.

3. Proces- en organisatieoptimalisatie


Hiermee verkleinen we onze werkdruk en vergroten we ons werkplezier. Daarbij zijn regie, autonomie, rol en taakopvatting vaak onderwerp van het gesprek. Een oplossing is dichtbij als we het gesprek aan gaan over: “centraliseren wat faciliteert en decentraliseren wat ondersteunt”.

4. Innovatie op huisvesting en ICT


Daarmee besparen we geld en creëren we investeringsruimte. Als je wilt innoveren, vaak met consequenties voor personeel en organisatie, dan lukt dat meestal niet zo goed met de eigen medewerkers die vaak ook een belang hebben bij het behoud van “het oude”. Een fris en onafhankelijk advies door onze partners kan helpen om een andere koers in te zetten.

5. Leerrendement door focus op de softskills


Daardoor ontstaat er persoonlijke groei en zelfregulering, want de focus zit nu vooral op de kwalificering; curriculum, toetsen het PTA. Maar subjectivering en socialisering zijn voorwaardelijk om te komen tot goede leerprestaties. Door deze in beeld te brengen en daar op te investeren zal het rendement op kwalificering toenemen.

6. Ondersteuning op het beroepsgericht programma


De loopbaan van de leerling als uitgangspunt. Daarbij willen we aandacht voor hoofd, hart en handen maar tegelijkertijd ook dat het toekomstbestendig, doelmatig en organiseerbaar is. Als platform hebben we de afgelopen jaren kennis opgedaan en het werkveld geïnnoveerd.

7. Organiseren van leernetwerken


Waar kennis wordt gedeeld en ideeën ontstaan, Daarom organiseren wij bijeenkomsten waarbij we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een thema en onder leiding van een kennisdrager.

8. Op aanvraag verzorgen van een audit


Waarmee er inzicht ontstaat wat er goed gaat en wat beter kan. Want feedback geven werkt vaak niet. Investeren op wat je niet kunt leidt tot weerstand en een negatieve flow en beoordelen is altijd subjectief. Dus kijken wij wat goed gaat, waar jullie sterk in zijn en waardoor jullie succesvol zijn, want daar zit jullie positieve energie.

Samen geven we deze onderwijsvernieuwing vorm!

Neem gerust contact met ons op.

  Vul het formulier in en verzend uw gegevens, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.