Image

Actief en gezond ouder worden

Als zorgverlener kun je sport en bewegen goed inzetten als middel voor mensen met één of meerdere (chronische) aandoeningen. Het kan leiden tot het volgende:

mensen zijn langer zelfredzaam

mensen zijn fitter en actiever

mensen kunnen beter meedoen in de maatschappij

Klanten / bewoners hebben behoefte aan goede begeleiding en laagdrempelig aanbod. Samenwerken met een sportaanbieder is daarbij belangrijk, ook vanuit de zorg. Benieuwd hoe je dit doet en waarmee je rekening moet houden? Deze tipkaart helpt je op weg.
Image

1. Zoek verbinding met de sportprofessional

Om de samenwerking met een sport professional aan te gaan zal de organisatie overtuigd moeten zijn dat deze samenwerking van toegevoegde waarde is binnen het huidige aanbod. Preventie in de vorm van bewegen is hierbij het uitgangspunt.
1. De toegevoegde waarde voor de klant / bewoner

Door in te zetten op de beweegnorm voor ouderen van 150 minuten matig tot intensief bewegen wordt:

 • de algehele fysieke achteruitgang vertraagd
 • stabiliseert en mogelijk verbetert het denkvermogen
 • wordt het welzijn bevordert
 • en het zelfregelend vermogen van de bewoner gestimuleerd
2. De toegevoegde waarde voor de organisatie en de medewerkers

Doordat klanten en bewoners fysiek vooruitgaan:

 • vermindert de fysieke belasting van de eigen medewerkers en kunnen ze meer begeleiden en ondersteunen
 • ontstaat er meer werkplezier bij de medewerkers
 • een besparing van zorg gerelateerde kosten
Binnen de meeste zorginstellingen zijn er de laatste jaren stappen gemaakt in de bewegingsgerichte zorg. Zo hebben de meeste instellingen beleid gemaakt en dit geïmplementeerd binnen de eigen organisatie. Ook kunnen de verschillende zorgprofessionals die betrokken zijn bij de klant en of bewoner dit steeds beter onderdeel laten zijn van het individuele zorgleefplan.

Maar in de praktijk zien we vaak:

 • functionele ADL activiteiten
 • beweeg interventies op basis van een indicatie afgegeven door een arts
 • het beperkt inzetten van aanwezige sport en spelmaterialen
 • dat het onbekend zijn met de materie leidt tot drempels
Helaas constateren zorginstellingen vaak zelf dat de beweegnorm niet gehaald wordt en dat de preventie in de vorm van bewegen achterblijft. Terwijl de overtuiging dat het eigenlijk wel zou moeten wel hardop en overtuigend klinkt.

Een sportprofessional kan de zorginstelling helpen om een aanvullend, laagdrempelige sport en beweeg aanbod te organiseren en te verzorgen. Dat kan op individueel en op groepsniveau zowel binnen als buiten de locatie.

Waarbij er gewerkt wordt aan drie niveaus van fitheid.

 1. ADL fit = redzaam in de eigen huiselijke omgeving
 2. Functioneel fit = functioneel kunnen participeren in de maatschappij
 3. Sportfit = actief deelnemen aan de maatschappij

Bij deze niveaus van fitheid bieden wij :

 • sportieve ADL-trainingen
 • leef en beweeg trainingen
 • actief leven trainingen
Het aanbod varieert en is afhankelijk van de aanwezige materialen en beschikbare (buiten) ruimtes en groepsgrootte. Het definitieve aanbod zal altijd in overleg worden besproken en vastgesteld.

2. Waar vindt je een dergelijke sport professional?

Ga eens in gesprek met Jos van Kimmenaede van Buro Support. Zij zijn als bedrijf ook actief in wereld van sport en bewegen. Zij hebben ruime ervaring in de breedtesport en werken met doelgroepen.

3. In gesprek over de samenwerking

Ga met de sportprofessional in gesprek over de samenwerking. Deel met elkaar wat jullie uit de samenwerking willen halen. Vertel hoe de zorgsector werkt en waar je op in wil zetten.

Misschien mis je wel sport- en beweegaanbod voor een specifieke groep patentiënten? Of heb je bepaalde kwaliteitseisen voor het sport- en beweegaanbod?

Ook is het goed om uit te spreken wie welke rol kan en wil pakken binnen de samenwerking, maak vervolgens samen werkafspraken.
Image

Voorwaardelijk en dus belangrijk is om te werken aan de 7 bouwstenen van een gezonde beweegcultuur:

 1. Werk samen aan gedragen beleid en doorontwikkeling
 2. Betrek klanten en bewoners en inventariseer hun behoeften
 3. Zorg voor vaste en blijvende organisatie waarin bewegen wordt gestimuleerd
 4. Organiseer voorlichting voor medewerkers, naasten en gebruikers
 5. Integreer bewegen structureel in de zorgleefplannen
 6. Zoek naar mogelijkheden voor bewegen op de woning en binnen de locatie
 7. Gebruik de omgeving en omliggende faciliteiten

Wij gaan er graag met u over in gesprek.

4. Aan de slag

Als zorgverlener wil je graag bijdragen aan preventie, aan de voorkant zorgen dat je klanten en bewoners fit en vitaal blijven in een gedragen beweegcultuur.

Buro Support kan je daarbij helpen, wij hebben inzicht en overzicht in wat er kan. Samen met de instelling maken we een passend programma.
Image