Image
Ons profiel

Experts in communicatie,
organisatie & talentontwikkeling

holistische aanpak, menselijke maat

Buro Support helpt om blijvend te veranderen, ingrijpend te renoveren en merkbaar te ondersteunen. Niet door te rommelen in de marge of te krabben waar het jeukt. Maar door te zoeken naar de oorzaak áchter de oorzaak en het probleem áchter het probleem. We hanteren een holistische aanpak, waarbij alle bedrijfssystemen en onderdelen kritisch worden bekeken. En een menselijke maat, waarbij zingeving de stuwende kracht vormt.
Login
Als we weg zijn dan.......?
01:16

Als je doet wat je deed

Image

Verandering

Verandering is de kunst van het loslaten. Maar ook van het vertrouwen van de ander. Essentieel in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Stilstand is achteruitgang. Verandering vraagt om lef. Moed moet, angst voor onrust is een slechte raadgever.

Innovatie

Nieuwe technieken, nieuwe markten of nieuwe inzichten vragen maar al te vaak om nieuwe aansturing, nieuwe producten of nieuw beleid. Da’s niet altijd eenvoudig op te brengen of aan te brengen. Want als je doet wat je deed…

Ondersteuning

Soms kun je het zelf, soms is enige hulp van buitenaf uiterst welkom. Want in het oog van de storm mis je het inzicht en het overzicht. Dan moeten de handen uit de mouwen, de pokkel erop en de kop d’r veur. Het gaat om het resultaat.
Image
Image

Waar doe je het voor

Image
Het moderne bedrijfsleven verkeert in een voortdurende staat van verandering. Het MKB, van klein tot middelgroot, heeft daarbij niet altijd de juiste aanpak of de juiste koers paraat. Dan kan enige externe hulp – in welke vorm dan ook – uitkomst bieden.

Bedrijven

Het moderne bedrijfsleven verkeert in een voortdurende staat van verandering. Het MKB, van klein tot middelgroot, heeft daarbij niet altijd de juiste aanpak of de juiste koers paraat. Dan kan enige hulp – in welke vorm dan ook – uitkomst bieden.

Instellingen

In het Maatschappelijk Middenveld raken publiek en privaat elkaar. Daarbij is veranderen complex en verloopt maar graag traag. In onderwijs, zorg en bij overheidsinstellingen weten ze er alles van. Hoe houden we tussen hollen en stilstaan de gang erin...

Verenigingen

Verenigingen worden vaak bestuurd via de achteruitkijkspiegel. Zelden is de blik op de verre toekomst gericht. Traditie en innovatie staan vaak tegenover elkaar. Veel verenigingen hebben wel de ambitie, maar niet de professie om ver vooruit te kijken.

Anders denken anders doen

Image

Te


Overal waar te voor staat vraagt om een andere aanpak en een nieuwe benadering. Behalve dan misschien tegoed, tevreden of tequila...
Image

Soms alleen, soms samen

Image

Turn around management

Meest ingrijpende vorm van Interim Management. Waarbij zowel het probleem als de oplossing ervan aan ons wordt overgelaten. Maar wel zo, dat de mensen zorgvuldig bij de voortgang worden betrokken. ’t Blijft mensenwerk…

Co management

Intensief samenspel van bestaand en Interim management. Waarbij de problemen zorgvuldig geïnventariseerd en de doelen vooraf geformuleerd worden. Waarna in nauw overleg met de betrokkenen aan een blijvende oplossing wordt gewerkt.

Project management

De inbreng van buitenaf beperkt zich tot een zorgvuldig afgebakend onderdeel van het beleid. Zonder dat de andere processen daardoor gefrustreerd raken. Maar waarbij het samenspel van de gezamenlijke processen aanzienlijk wordt verbeterd.

Crisis management

Intensief en actief ingrijpen bij bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Die zowel van binnenuit als van buitenaf kunnen komen. Maar altijd vragen om een snelle en afdoende aanpak. Die niet altijd door de eigen organisatie kan worden opgebracht.

Veranderen, innoveren en/of ondersteunen

Image

Cultuur

Soms zijn er in de loop der jaren tal van onvolkomenheden in het beleid geslopen. Onbedoeld en ongemerkt. En zijn ze een eigen leven gaan leiden. Dan moet langzaam maar zeker de cultuur van de organisatie aangepast worden.

Product / Dienst

Soms beperken veranderingen, innovaties of ondersteuning zich tot het productniveau: het bedenken, maken en op de markt zetten van nieuwe producten of diensten. Zorgvuldig afgestemd op nieuwe of bestaande markten.

Proces

Soms hebben veranderingen, innovaties of ondersteuning betrekking op een deel van de organisatie. Niet alles hoeft over de kop. Door slechts een onderdeel daaruit aan te pakken kan veel onheil worden voorkomen.

Identiteit / Imago

Soms gaapt er een gat tussen de werkelijke aard van een organisatie en de manier waarop deze bekend staat. Dan ben je als organisatie jezelf niet meer en is er extra (communicatie)inzet nodig om dat imago-gat te verkleinen.

Aanbieding: adad check

Image

Ook zo toe aan wat adad (anders denken, anders doen)?

Sommige bedrijven, organisaties of verenigingen kunnen wel wat ADAD gebruiken. Speciaal daarvoor hebben wij de ADAD-Check ontwikkeld. In welke Fase verkeert de organisatie en wat zijn de behoeftes?

Met onze ADAD-Check krijgen we de situatie snel en overzichtelijk in beeld. En vaak ook nog het lek boven water...
ADAD-Check

soms kun je wel wat adad gebruiken

Image
Anders Denken, Anders Doen? Daar kunnen organisaties enorm van opknappen. Een verse blik, een frisse aanpak of een nieuwe benadering doen soms wonderen. Vooral als de zaken zijn vastgelopen. Tijdelijke inzet voor een permanente oplossing…
Image

Ad interim

We komen niet om te blijven. Onze inzet is tijdelijk. We maken onszelf zo snel mogelijk weer overbodig. Organisaties worden weer in hun kracht gezet.

Ad rem

We staan altijd aan en zijn uiterst flexibel, zowel in de opzet als de uitvoering. Zowel de mensen als de middelen worden aangepast aan de omstandigheden.

Ad hoc

Wij zijn per direct beschikbaar, focussen op het resultaat. We bijten ons vast en waar nodig bijten we door. Maar we bijten nooit van ons af.

Ad fundum

We gaan tot op de bodem, laten geen mogelijkheid onbenut. Onderzoeken alle dingen en behouden waar mogelijk het goede. Daarbij is het glas altijd half vol.

Samen werken

Image

Samen werken

Achter Buro Support staat een uitgebreid en goed ingewerkt team. Klaar om in te vallen en bij te vallen. Hulptroepen die niet alleen bij de planvorming, maar ook bij de uitvoering een rol kunnen spelen. Daarbij zijn alle vitale functies ijzersterk vertegenwoordigd. Ervaren professionals op het gebied van Administratieve & Financiële Ondersteuning, ICT, Marketing & Communicatie en HRM. Op afroep beschikbaar.
geïnteresseerd in ons menu en de prijzen?

Wat anderen van mij vinden